พี.โอ. ไทเทเนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส

ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จากการเล็งเห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีการชุบ PVD Coating ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้ในด้านงานตกแต่งเพื่อความสวยงาม อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม การชุบไทเทเนียมบนวัสดุที่เหมาะสม จะให้สีที่มีความสวย เงางาม มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งจะไม่มีอาการหมองคล้ำ เมื่อระยะเวลาผ่านไป เหมือนทอง และทองเหลือง จึงเป็นที่นิยมน้ำมาชุบงานเพื่อการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก อาคารบ้านเรือน รวมถึงงานตกแต่งลักษณะอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัท พีโอ ไทเทเนียม เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ที่ริเริ่มนำมาชุบเพื่องานตกแต่งในหลายๆ ด้าน aaa